Vi utvecklar byggnader och mark till kvadratsmarta och moderna bostäder med fokus på hållbarhet

Företaget startades 2011 i samband med vårt första projekt Fiskaregården som var en nyproduktion på tio småhus. Husen uppfördes på Källö Knippla på en av öns mest attraktiva platser. Projektet genomsyrades av en tanke på kvalitet, låg miljöpåverkan samt funktionell och attraktiv arkitektur. Vi samarbetade med en av Sveriges bästa arkitektbyrå Tengboms och använde oss av lokala entreprenörer som har kunskaper och erfarenhet att bygga i kustnära miljö. Projektet blev en succé och både senare och framtida projekt har och kommer att drivas med samma grundtanke.

Vi som driver Fiskaregården har en passion för hav och kust med dess natur och bebyggelse, därför faller det sig naturligt att vi utvecklar boenden och därmed samhällen där.

Vi är verksamma inom nyproduktion och konvertering av befintliga fastigheter i kustnära områden. Samhället är under ständig förändring och vi ser att fastigheter och ytor som förlorat sin roll eller står outnyttjade istället kan utvecklas till attraktiva bostäder. Dock får det inte ske på bekostnad av befintliga samhälleliga värden. Tvärtom försöker vi tillföra värden som inte existerade tidigare.

Hållbarhet, låg miljöpåverkan och hög kvalitet är målsättningar som genomsyrar våra projekt och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa tillsammans med våra arkitekter och andra samarbetspartner såsom kommuner och entreprenörer. För att nå upp till våra högt ställda målsättningar är god arkitektur ett krav. Funktionella hus med väl använda kvadratmetrar ger mindre avtryck på miljön och en omsorgsfull framtagen exteriör smälter in och förskönar omgivningen. Vi samarbetar med två av Sveriges främsta arkitektbyråer, Tengboms och Kjellgren & Kaminsky.

Med våra bostäder vänder vi oss till den medvetne köparen som ställer höga krav på livskvalitet utan att göra avkall på hållbarhet. Därför är bland annat materialval och klimatsmarta lösningar för lågt energiutnyttjande något vi lägger stor vikt vid.

Verksamma inom företaget är

Magnus Clavegård, partner
Pål Warolin, partner
Bengt Westin, partner