MENY STÄNG

Strategi och hållbarhet

Fiskaregården utvecklar och förvaltar kvalitativa fastigheter. För oss är hållbarhet lika med kvalité vilket innebär att vi levererar tjänster och produkter som håller över tid.

Strategi

Fiskaregårdens övergripande strategi är att expandera inom Sverige genom lönsam tillväxt. Genom entreprenörskap och starka partners hittar vi fastighetsutvecklingsprojekt som vi finansierar med en stabil förvaltningsportfölj.

Vision

Fiskaregården ska vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag.

Mission

Skapa en bättre morgondag för människor som ska bo och verka i våra fastigheter.

Kärnvärden

Trovärdiga
Vi är lagspelare i allt vi gör och skapar förtroende genom vår erfarenhet och kunskap.

Tillgängliga
Vi är öppna och enkla att nå. Vi skapar nya partnerskap och samarbeten genom nätverkande.

Målinriktade
Vi är entreprenörer som älskar att göra affärer och vara produktiva.

Långsiktiga
Vi investerar långsiktigt i fastigheter och människor. För oss är hållbarhet lika med kvalité.

Hållbarhet

Fiskaregården skapar fastigheter för framtiden. Vår mission är att de människor som ska bo och verka i våra fastigheter ska få en bättre morgondag. För oss är hållbarhet lika med kvalité, och kvalité är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Hållbarhetsmål

Fiskaregården driver sitt hållbarhetsarbete med 3 mål i fokus:
– Fiskaregården ska genomföra sina tjänsteresor med hybrid- eller elbilar, tåg eller klimatkompenserade flygresor.
– Minimera CO2-utsläppen genom att minska energianvändningen i fastigheternas utveckling- samt förvaltningsfas.
– Minimera restavfall i fastigheternas utveckling- samt förvaltningsfas.

Utöver det har vi valt att prioritera fem globala mål inom FN:s agenda 2030.
Mål 5 – Jämställdhet
Hål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen.
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna